(+420) 584 429 001 | objednavky@autodopravalatal.cz | Mlýnská 310, 790 84 Mikulovice

Odpovědná firma

Společenská odpovědnost

Corporate Social Responsibility (CSR)

Jdeme cestou udržitelného a odpovědného podnikání a neskrýváme, že tak pomáháme našemu okolí i naší firmě k růstu. Platí, že stavíme na etickém a transparentním jednání, protože sami chceme podnikat v příjemném a kultivovaném prostředí.

Naši společnosti i našim zaměstnancům není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a v jakém prostředí podnikáme. Z toho důvodu se snažíme být společensky odpovědnou firmou a zodpovědným přístupem chránit životní prostředí, podporovat znevýhodněné sociální skupiny a zvyšovat podvědomí o zodpovědném a ohleduplném přístupu k životu a přírodě. CSR aktivity jsou přirozenou součástí našich strategií. Snažíme se tak vytvářet hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance a obchodní partnery.

Ve spolupráci s našimi zaměstnanci jsme vytvořili koncept společenské odpovědnosti, který je postaven na těchto hodnotách:

Charita a sociální výpomoc

Aktivně podporujeme dětské domovy a školy na Jesenicku, nemocnice, školy, sportovní spolky, nízkoprahová zařízení, stacionáře a další organizace. Ve spolupráci s našimi zaměstnanci pomáháme při organizaci různých aktivit a finančně přispíváme sponzorskými dary.

Například:

 • Nadační fond STOP šikaně
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
 • Obec Mikulovice
 • MŠ Mikulovice
 • ZŠ Mikulovice
 • Paraklub Jeseník, z.s.
 • Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z.s.
 • Cyklistika Jeseník, spolek (Force team Jeseník)
 • Spolek přátel umění, Základní umělecká škola, Jeseník
 • Volejbalový oddíl Jeseník z.s.
 • Felix Filli z.s.

Životní prostředí a ekologie

Klademe velký důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí a zároveň kvalitu poskytnutých služeb našim zákazníkům. Právě z těchto důvodů dochází k neustálé obměně vozového parku. Můžeme se pochlubit jednou z nejmodernějších flotil nákladních vozů na našem trhu, průměrné stáří vozidel se pohybuje v rozmezí kolem tří let. Všechny naše vozy splňují emisní normu Euro 5/6 a všechny potřebné certifikace.

Bezpečnost

Jsme zastáncem bezpečného provozu na silnicích. Naše zaměstnance školíme k dodržování silničních pravidel na nejvyšší úrovni. Podporujeme dobrovolné rozšíření vzdělání našich zaměstnanců. Základním principem naši společnosti je respektování potřeb našich zaměstnanců. Staráme se o bezpečné a zdravé pracovní prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci produktivně pracovat. I to je jeden z důvodů neustálé obměny vozového parku a spolupráce s lídrem světového trhu, kterým je právě v oblasti výroby nákladních automobilů Mercedes - Benz.

Podpora regionu

Naše společnost usiluje o co nejefektivnější nakládání s přírodními zdroji. Důkladně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a snažíme se minimalizovat možné negativní vlivy. Jako společensky odpovědná firma se podílíme na lokálních sociálních projektech a podporujeme místní ekonomiku. Kdekoli je to možné, najímáme lidi a dodavatele z našeho regionu. Dlouhodobě podporujeme neziskový sektor. Spolupráce s neziskovými organizacemi je nedílnou součástí naší společnosti. Od  firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením odebíráme služby pro naši každodenní práci. Finančně podporujeme rozvoj regionu ve kterém působíme, dětská hřiště, rozvoj města, sportovní kluby, zájmová sdružení a kulturní akce.

Například:

 • příspěvek pro vybudování dětského hřiště "V Zátiší"
 • Chřástalfest
 • Kolštejnský okruh
 • Automoto víkend
 • Zlaté dny
 • FK Mikulovice
 • Vidnavské okruhy
 • Mistrovství světa v rybníkovém hokeji
 • Karateklub Jeseník, Zlaté Hory