(+420) 584 429 001 | objednavky@autodopravalatal.cz | Mlýnská 310, 790 84 Mikulovice

Služby

 • specialisté na Polsko s každodenním dopravním pokrytím
 • zajištění přepravy v rámci celé Evropy
 • vozidla nad 3,5 tuny vybavena hydraulickou plošinou a ručně ovládaným paletovým vozíkem
 • exportní přepravy
 • importní přepravy
 • vnitrostátní přepravy
 • speciální přepravy
 • dokládky
 • přeprava nebezpečného materiálu v režimu ADR, jsme vybavení i na přepravy nebezpečných věcí dle dohody ADR. Poradíme si s těmito třídami nebezpečného odpadu:
  2 Plyny
  3 Hořlavé kapaliny
  4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
  4.2 Samozápalné látky
  4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
  5.1 Látky podporující hoření
  5.2 Organické peroxidy
  6.1 Toxické látky
  6.2 Infekční látky
  8 Žiravé látky
  9 Jiné nebezpečné látky a předměty
 • expresní a JUST IN TIME přepravy - okamžité přistavení vozidla a expresní doručení
 • spedice a logistika
 • přeprava zboží v širokém hmotnostním spektru od 1 kg do 24 tun
 • krátkodobé skladování
 • překladiště
 • hlídané parkoviště